Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas: Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan!

Lola, Mommy, Mama, Ma’am, Inay, Tita, Ate ????‍♀️❤️

Lubos na nakikiisa ang Technical Education and Skills Development Authority sa pagdiriwang ng 2024 National Women’s Month na may temang: “Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas: Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan!”.

Kinikilala ng ating ahensya ang napakahalagang kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan, maliban sa pagiging ilaw ng tahanan pati na rin sa larangan ng pagpapaunlad ng teknikal na mga kasanayan.

Hangad ng TESDA na maitaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, at pagbibigay-kapangyarihan sa mga kababaihan na mapaunlad ang kanilang kasanayan anumang antas sa lipunan.

#SaTESDALingapAyMaaasahan
#WEcanbeEquALL

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *