TESDA, LBP to give financial assistance to tech-voc graduates

TESDA

News Release

09 February 2019

TESDA, LBP to give financial assistance to tech-voc graduates

The Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) and Land Bank of the Philippines (LBP) have joined forces to provide financial aid through a credit facility to TESDA graduates that they may use for their pre-employment and livelihood needs.

This after TESDA Director General, Secretary Isidro S. Lapeña, and Alex V. Buenaventura, President and CEO of LBP, signed a Memorandum of Understanding (MOU) to develop a lending program for TESDA graduates.

The signing was held at the LBP Board Room at the Landbank Plaza in Malate, Manila last February 4, 2019 and was witnessed by Rebecca J. Calzado, TESDA Deputy Director General, and Ma. Celeste A. Burgos, LBP Senior Vice President.

Also present were Executive Director Luz Victoria G. Amponin of TESDA Partnerships and Linkages Office, Atty. Imelda Ong, TESDA Legal Division Head, and other officials of LBP.

This agreement comes after a series of meetings between TESDA and LBP with the objective of providing financial assistance to the technical vocational (tech-voc) graduates of TESDA for job searching and for starting their own business.

In this connection, TESDA and LBP agreed to collaborate and create a credit facility specifically for TESDA graduates through which they may avail of loans for their pre-employment needs and for starting their own livelihood ventures.

This is in line with the objective of Lapeña to implement TESDA scholarship programs as well as to give TVET graduates a better chance to find jobs and livelihood after undergoing training.

It is also aimed to help the government solve the problem of unemployment in the country, which, according to the record of Philippine Statistics Authority (PSA), peaked at 5.1% in October 2018.

“Ang Landbank ay nakahanda sa ating agreement to provide financing. Hindi lang livelihood kundi pre-employment financing. Gusto kong mag-participate sa pag-design ng friendly, accessible at sustainable na programa natin,” said Buenaventura in his message after signing the MOU.

Buenaventura also expressed gratitude to Lapeña for the continuous trust of the agency and for being partners though the different programs of TESDA to help its scholars.

Lapeña believes that the MOU will pave the way to his goal of helping tech-voc graduates to easily find jobs and livelihood after graduating.

“Kapag sinasabing TESDA, it’s about training. But ang binibigyan ko ng importansya dito, dapat after TESDA there should be employment and livelihood,” stated Lapeña.

He asserted his priority to help and to provide more training programs to the less privileged sector of society for them to have jobs and improve their lives.

Lapeña, on behalf of TESDA, also thanked Buenaventura for the ceaseless support of LBP to the agency’s programs.

The two parties have created a technical working committee that will be responsible for the study and creation of guidelines, procedures and responsibilities of both parties, and the effective implementation of the program.

The financial assistance program is expected to be implemented in March 2019. (END)

Tulong pinansyal para sa tech-voc graduates binuo ng TESDA, LBP

Nagkasundo ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at ang Land Bank of the Philippines (LBP) na bigyan ng tulong pinansiyal ang mga TESDA graduates sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang credit facility na maaari nilang magamit sa kanilang pre-employment at livelihood na pangangailangan.

Ito ay matapos lagdaan nina TESDA Director General, Sec. Isidro S. Lapeña, at Alex V. Buenaventura, President at CEO ng LBP, ang Memorandum of Understanding (MOU) kaugnay sa paglikha ng lending program para sa mga TESDA graduates.

Ang paglagda ay ginanap sa LBP Board Room sa 34th floor ng Landbank Plaza sa Malate, Maynila nitong Pebrero 4, 2019 na sinaksihan nina Rebecca J. Calzado, TESDA Deputy Director General, at Ma. Celeste A. Burgos, Senior Vice President ng LBP.

Kasama rin sa mga dumalo sina Executive Director Luz Victoria G. Amponin ng TESDA Partnerships & Linkages Office, at Atty. Imelda T. Ong, Head ng TESDA Legal Division, at ilan pang opisyal ng LBP.

Ang kasunduang ito ay nabuo matapos ang isinagawang serye nang pag-uusap ng mga opisyal ng TESDA at LBP sa layuning matulungan ang mga technical vocational (tech-voc) graduates ng TESDA sa paghahanap ng trabaho at pagtatayo nang kani-kanilang negosyong pangkabuhayan matapos ang training.

Bunsod nito, nagkaisa ang TESDA at LBP na bumuo ng credit facility kung saan maaring makautang ang mga TESDA graduates ng magagamit nilang panustos sa paghahanap ng trabaho at sa pagsisimula ng kabuhayan o maliit na negosyo.

Ang hakbang na ito ay alinsunod sa hangarin ni Lapeña na ipatupad ang mga scholarship programs ng TESDA at mabigyan ng trabaho at pangkabuhayan ang mga TVET graduates pagkatapos nilang sumailalim sa pagsasanay sa piniling kurso.

Layunin din nito na tulungan ang gobyerno sa paglutas ng problema sa unemployment ng bansa, kung saan batay sa rekord ng Philippine Statistics Authority (PSA), umabot sa 5.1% noong Oktubre 2018.

“Ang Landbank ay nakahanda sa ating agreement to provide financing. Hindi lang livelihood kundi pre-employment financing. Gusto kong mag-participate sa pag-design ng friendly, accessible at sustainable na programa natin,” ani Buenaventura sa kanyang mensahe matapos ang paglagda ng MOU.

Pinasalamatan din ni Buenaventura si Lapeña dahil sa patuloy na pagtitiwala ng ahensiya at pagiging partner ng LBP sa iba’t ibang programa ng TESDA para matulungan ang mga scholars nito.

Sinabi naman ni Lapeña na ang MOU ay magiging daan tungo sa kanyang adhikain na matulungan ang mga tech-voc graduates na makahanap agad ng trabaho at livelihood pagka-graduate.

“Kapag sinasabing TESDA, it’s about training. But ang binibigyan ko ng importansya dito, dapat after TESDA there should be employment and livelihood,” pahayag naman ni Lapeña.

Iginiit din niya ang kanyang prayoridad na matulungan at mabigyan ng kasanayan ang mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan upang magkaroon sila ng maayos na trabaho at magandang buhay.

Ipinarating din ni Lapeña kay Buenaventura ang pasasalamat ng TESDA sa walang-sawang pagtulong ng LBP sa mga programa ng ahensiya.

Kaugnay pa nito, bumuo ang dalawang tanggapan ng technical working committee na siyang mag-aaral at bubuo ng mga alintuntunin, pamamaraan, tungkulin ng bawat panig at epektibong programa para sa pagpapatupad nito.

Oras na mabuo na ang mga alituntunin ng nasabing programa, inaasahang magsisimulang ipatupad ang mga ito sa darating na Marso 2019.(END)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *